Epstein-Barr virus

Verband met reumatische aandoeningen?

Associatie epstein-barr virusinfectie en syndroom van Sjögren
 

16 Nov, 2020

 

Blootstelling aan het epstein-barrvirus (EBV), dat de ziekte van Pfeiffer kan veroorzaken, is in verband gebracht met het ontstaan van verschillende reumatische aandoeningen. Wetenschappers hebben nu op basis van serologisch onderzoek aangetoond dat er een associatie bestaat tussen de aanwezigheid van EBV-antistoffen en het syndroom van Sjögren. Het syndroom van Sjögren is een systemische auto-immuunziekte die gepaard gaat met ontstekingen van de traan- en speekselklieren, vermoeidheid en gewrichtsklachten.

In een case-control studie werd het serum van 119 patiënten met het syndroom van Sjögren vergeleken met dat van 65 gezonde volwassenen. Tevens werd er een systematische review en meta-analyse uitgevoerd met beschikbare epidemiologische studies. Analyse van het serum toonde aan dat bij 31,9 procent van de patiënten met het syndroom van Sjögren antistoffen aanwezig waren tegen het epstein-barrvirus, ten opzichte van 3,1 procent bij de gezonde controlegroep. Ook uit de systematische review en meta-analyse op basis van veertien studies bleek dat mensen met het syndroom van Sjögren significant vaker antistoffen tegen het EBV bij zich droegen.

De onderzoekers geven aan dat EBV-infecties het syndroom van Sjögren kunnen induceren bij daarvoor gevoelige mensen op basis van een aantal mechanismen. Het EBV bevat antigenen die op lichamelijke eiwitten lijken, waardoor het immuunsysteem in verwarring kan worden gebracht. Daarnaast kan het EBV abnormale activatie van B- en T-cellen stimuleren, waardoor over-reactiviteit kan ontstaan.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier terugvinden.